Tevredenheidonderzoek

Hoe heeft u onze school beoordeeld? Wat gaat goed en wat kan beter? Een tevredenheidsonderzoek laat zien hoe goed leerlingen, ouders, medewerkers en het management de kwaliteit van een school vinden. Op deze pagina laten wij zien hoe tevreden ouders en leerlingen zijn over De Dijk.

In november 2023 is er een tevredenheidsonderzoek gehouden onder de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8, onder het personeel van de school en onder de ouders.

U vindt hieronder alle onderdelen van het tevredenheidsonderzoek:

 

De onderzoeksdoelstellingen waren:

– Achterhalen hoe tevreden men is met de school
– Achterhalen hoe de Dijk scoort ten opzichte van landelijke PO-cijfers
– Achterhalen wat de verbeterpunten voor de Dijk zijn, vanuit het perspectief van de leerlingen, personeel en ouders.