POVO

De POVO is een groep mensen, uit het primair en voortgezet onderwijs, die zich bezig houdt met de overstap van het primair naar het voortgezet onderwijs.

Voor het schooljaar 2023-2024 is het voor u als ouders belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over de aanmelding en inschrijving in het voortgezet onderwijs (vo).

Voor alle actuele informatie en achtergrondinformatie, aanmeldprocedure, de keuzegids en regelgeving zie de POVO-website

Op deze website wordt u op de hoogte gebracht van belangrijke zaken die te maken hebben met deze overstap. De keuzegids geeft informatie die u goed kunt gebruiken bij de gesprekken met uw kind, met de leerkracht van groep 8 en met mensen uit het voortgezet onderwijs. Zo vindt u in de gids informatie over de verschillende soorten onderwijs en de verschillende scholen, maar ook enkele belangrijke data en informatie over de aanmeldprocedure.

Het is nu aftellen voor onze leerlingen van groep 8. Op 6 februari 2024 staat de doorstroomtoets op het programma. Spannend!!

Aftellen tot de laatste Cito(eind)toets

Dag(en)

:

Uur(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)