Verlof en verzuim

Het beleid ten aanzien van extra verlof is vanuit de overheid geregeld. Een verlofaanvraag dient altijd via het daarvoor bestemde formulier te worden aangevraagd. De formulieren zijn verkrijgbaar via de directie. Mocht u verlof willen aanvragen, doet u dit dan zo snel mogelijk!
Ga echter geen verplichtingen aan voordat u toestemming heeft!

Schoolverzuim

Er bestaat leerplicht, dus is schoolverzuim alleen toegestaan als er sprake is van ziekte, of bijzondere omstandigheden. Ongeoorloofd schoolverzuim wordt gemeld bij de afdeling leerplicht van de gemeente Zaanstad en kan bij gebleken onrechtmatig handelen van de ouder(s) leiden tot hoge boetes.

Aanvraag buitengewoon verlof

Een aanvraag buitengewoon verlof dient altijd tijdig te worden aangevraagd bij de directeur van de school. Hij/zij is wettelijk verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar als strafbaar feit. Houdt u er daarom s.v.p. rekening mee dat uitsluitend onder voorwaarden toestemming kan worden verleend.
Een formulier voor het aanvragen van verlof kan afgehaald worden bij de directie of de administratie van de school.

 

Voorwaarden

U moet rekening houden met de volgende voorwaarden: vrijstelling van schoolbezoek tot en met tien schooldagen (per schooljaar) vraagt u aan bij de directeur van de school.

  • vrijstelling van schoolbezoek voor meer dan tien schooldagen (per schooljaar) vraagt u aan bij afdeling Leerplicht.
  • de aanvraag moet binnen een ‘redelijke’ termijn ingediend worden. Als dit niet mogelijk is, moet u aangeven waarom dit niet kon.
  • u moet bewijsmiddelen meesturen.

In het document ‘richtlijnen verlofaanvraag’  leest u alles over de regels en voorwaarden van extra verlof. Deze vindt u op de website van de gemeente Zaanstad.