ICT

Goed onderwijs staat of valt met de LEERKRACHT.
Goed leiderschap zorgt ervoor dat, aan de hand van de visie van school, de juiste hardware met de juiste software wordt aangeschaft. Samen met de juiste scholing, moet dit “in het hoofd van de LEERKRACHT” bij elkaar komen om goed onderwijs te kunnen geven.
Ict kan schoolprestaties verbeteren. Onderwijs op maat aanbieden, de docent meer tijd geven voor wat echt belangrijk is. Onze missie is om de leerkrachten zo toe te rusten dat de LEERLINGEN optimaal kunnen profiteren van alle ICT mogelijkheden.

ICT

Informatie- en Communicatie-Technologie (ICT)

Wij beschikken op beide locaties over een computernetwerk. In alle groepen wordt veel gebruik gemaakt van diverse computerprogramma’s. We hebben computereilanden op de gang staan waar veel gebruik van gemaakt wordt. De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 hebben de beschikking over een laptop (per leerling). Voor de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 is er per groep een ipad beschikbaar. We hanteren een protocol voor het gebruik van internet op onze school. Dit protocol wordt met de kinderen besproken!

Op De Dijk wordt in alle groepen gewerkt met het digitale schoolbord. In groep 3 hebben we ook voor het Aanvankelijk Lezen (de taalleesmethode voor groep 3) naast het gewone programma (en het computerprogramma) het interactieve programma op het digibord. Dit maakt het leren lezen nog aantrekkelijker.
Ook voor de meeste andere vakken hebben we, naast de gewone lesboeken, een digitaal programma aangeschaft.