Sociaal veiligheidsplan

Bij het opstellen van het sociaal veiligheidsplan is gekeken naar alle aspecten die naar onze beleving
onder sociale veiligheid gerangschikt kunnen worden.
Wij vinden het belangrijk zorg te dragen voor een veilig leef- en leerklimaat.
Veiligheid is een basisvoorwaarde om te leren. Pas dan zijn kinderen in staat zich sociaal en
emotioneel goed te ontwikkelen.
Sinds 1 augustus 2015 is elke school verplicht aandacht aan sociale veiligheid te geven en dit te beschrijven in een veiligheidsplan.

In dit veiligheidsplan beschrijven we hoe wel als school vorm en aandacht geven aan sociale en fysieke veiligheid op onze school en aan de veiligheid van de leerling.

In het plan beschrijven we de wettelijke onderdelen:
-Expliciete verantwoordelijkheid voor het voeren van sociaal veiligheidsbeleid.
-Verplichte monitoring van de veiligheidsbeleving van leerlingen.
-Beleggen van de volgende taken bij een medewerker: coördinatie van het anti-pestbeleid

Hierbij wordt ook verwezen naar een aantal documenten dat voor alle Zaan Primair scholen geldt. Zie de website van Zaan Primair: http://www.zaanprimair.nl/.

Het plan is mede vorm gegeven vanuit breed teamoverleg en is aan de MR voorgelegd.