Welkom bij obs De Dijk

‘Een Dijk van een school’

Samen met Babino kinderopvang vormen wij een kindcentrum voor openbaar onderwijs, buitenschoolse opvang en peuterspelen van 07:00- 18:30 uur. Vanuit een gezamenlijke visie en een doorgaande leerlijn werken wij aan een optimale ontwikkeling voor ieder kind.

Op dit moment hebben wij een leerlingenstop in de volgende groepen:

  • Locatie west: groep 6a
  • Locatie oost: groep  6b, 3/4c, 3b, 4d

Onderdeel van Zaan Primair

Uw kind in beeld

Een 'Dijk' van een school

Je veilig voelen is een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen. Op OBS De Dijk gaat veel aandacht uit naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen, naast ons aanbod van goed reken- en taalonderwijs.
Kinderopvang en peuterspelen

Opvang en onderwijs onder één dak

Onze school biedt samen met Babino een professionele organisatie voor onderwijs, buitenschoolse opvang en peuterspelen (IKC). Hierdoor ontstaat een sluitend dagprogramma en een doorgaande leerlijn.
Opvoeding en ontwikkeling

Wat later nodig is wordt nu geleerd

Binnen ons aanbod gaat veel aandacht uit naar wat uw kind nodig heeft in de maatschappij, zoals samenwerken, communiceren en presenteren, mediawijsheid, ict-vaardigheden en kritisch en creatief kunnen denken.

v

Schoolnieuws

Schoolpraat Nieuws XML stream

Kalender

Schoolpraat Agenda XML stream