Wat later nodig is wordt nu geleerd

In het basisonderwijs worden leerlingen voorbereid op wat ze later nodig hebben. Welke kennis en vaardigheden hebben leerlingen in de toekomst nodig?

Alle leerlingen moeten in de toekomst  een vaste basis meekrijgen van Nederlands, Engels en rekenvaardigheid, maar ook digitale geletterdheid en burgerschap. Dit zogenoemde kerncurriculum omvat daarnaast kennis die leerlingen nodig hebben om de wereld te kunnen begrijpen en eraan bij te dragen. Door de inhoud van vakken binnen die clusters in samenhang aan te bieden leren leerlingen vakoverstijgend denken en werken.

Binnen ons aanbod gaat veel aandacht uit naar wat uw kind nodig heeft in de maatschappij, zoals samenwerken, communiceren en presenteren, mediawijsheid, ict vaardigheden en kritisch en creatief kunnen denken.

De Dijk 3.0
In het kader van de Dijk 3.0 zijn wij op dit moment druk bezig ons onderwijs toekomstgericht en toekomst bestendig te houden (en maken). Wij blijven in ontwikkeling én denken na over het onderwijs van morgen!  Wat hebben de kinderen van nu nodig om straks goed voorbereid de maatschappij in te gaan?

Leren wij kinderen die nu in de kleuterklas zitten nog wel de juiste dingen om zich voor te bereiden op 2032 – het jaar dat ze hoogstwaarschijnlijk hun opleiding afronden en op eigen benen moeten staan? De Dijk 3.0 is een werkgroep binnen ‘De Dijk’ die zich dagelijks bezighoudt met dit vraagstuk om tot een visie op de kennis en vaardigheden te komen, die leerlingen moeten opdoen met het oog op toekomstige ontwikkelingen in de samenleving.