Wat later nodig is wordt nu geleerd

In het basisonderwijs worden leerlingen voorbereid op wat ze later nodig hebben. Welke kennis en vaardigheden hebben leerlingen in de toekomst nodig?

Alle leerlingen moeten in de toekomst  een vaste basis meekrijgen van Nederlands, Engels en rekenvaardigheid, maar ook digitale geletterdheid en burgerschap. Dit zogenoemde kerncurriculum omvat daarnaast kennis die leerlingen nodig hebben om de wereld te kunnen begrijpen en eraan bij te dragen. Door de inhoud van vakken binnen die clusters in samenhang aan te bieden leren leerlingen vakoverstijgend denken en werken.

Binnen ons aanbod gaat veel aandacht uit naar wat uw kind nodig heeft in de maatschappij, zoals samenwerken, communiceren en presenteren, mediawijsheid, ict vaardigheden en kritisch en creatief kunnen denken. Respect, zelfstandigheid, behulpzaamheid en veiligheid zijn de kernwaarden van waaruit we binnen onze school samenwerken. Op onze school zijn deze kernwaarden leidend bij het creëren van een veilig positief pedagogisch klimaat.

Eigenaarschap
Op De Dijk werken wij met een aanpak waarbij het eigenaarschap van de kinderen vergroot wordt. Kenmerkend voor eigenaarschap is de mate waarin leerlingen expliciet betrokken worden bij hun onderwijs. Samen met de leerkracht werken ze aan hun leerproces door met elkaar een missie op te stellen en door (gezamenlijke) afspraken te maken en doelen te formuleren (gemeenschappelijke en individuele). Op deze manier wordt het leren op De Dijk vormgegeven. Dit doen wij aan de hand van bouwstenen die in de klas en in de school worden toegepast.

Bouwstenen van ons onderwijs
1. Groepsafspraken (plus- en mingedrag).
2. Groepsmissie.
3. Oudergesprekken met en door kinderen.
4. Portfolio (MijnRapportfolio)
5. Werken aan executieve functies
6. Onderzoekend leren
7. Leerlingenraad

Deze bouwstenen zijn nog in ontwikkeling en zullen in de loop van de tijd verder worden uitgebreid.

 

Leerlingenraad

Wij hebben we een actieve leerlingenraad die de mening en ideeën van leerlingen vertegenwoordigt. De raad organiseert diverse projecten en activiteiten, en overlegt regelmatig met de leerkrachten of schoolleiding om de schoolomgeving te verbeteren. Deelname aan de leerlingenraad helpt leerlingen vaardigheden zoals leiderschap en communicatie te ontwikkelen. Dit zorgt voor een grotere betrokkenheid en een positieve schoolcultuur waarin iedereen zich gehoord en gewaardeerd voelt.