Aanmelden en inschrijven

Kinderen mogen vanaf hun vierde verjaardag naar de basisschool, vanaf hun vijfde zijn ze hiertoe wettelijk verplicht. Als uw kind twee jaar is (mag ook eerder), kunt u hem/haar alvast aanmelden. Uw kind mag als hij/zij bijna vier is vijf dagdelen komen wennen. Om uw kind aan te melden, kunt u contact opnemen met onze school.

Inschrijfformulier

Hoe meldt u uw kind aan?

U kunt uw kind bij onze school aanmelden door het invullen van een inschrijfformulier. Ook kunt u uw kind aanmelden voor de voor- en naschoolse opvang. Samen met Babino vormen wij een Integraal Kindcentrum (IKC). Het inschrijfformulier is op school verkrijgbaar. U kunt hiervoor een afspraak maken met de directie van de school via [email protected]. Wij verzorgen dan een rondleiding en vertellen u meer over onze school. Na inschrijving ontvangt u binnen twee weken een inschrijfbevestiging.

Inschrijfprocedure

Wilt u uw kind aanmelden voor het schooljaar 2023-2024 dan dient u uw kind uiterlijk
15 maart 2024 aangemeld te hebben.

OBS De Dijk kent twee locaties. Rekening houdend met en/of op basis van de criteria vanuit het toelatingsreglement, zal plaatsing zoveel als mogelijk plaatsvinden op de locatie van de opgegeven voorkeur.

Lees hier het toelatingsreglement

Wendagen

Als uw kind vier jaar wordt
Uw kind mag naar school vanaf de dag dat het vier jaar is. Voor die tijd mag het vijf dagdelen komen „wennen‟. Meestal is dat (in overleg met de leerkracht) een ochtend in de week. De school bepaalt in welke klas uw kind wordt geplaatst. Dit geldt ook voor de volgende leerjaren. Leerlingen die na 1 juni 4 jaar worden stromen in na de zomervakantie. 

Als uw kind een peuterspeelzaal heeft bezocht, krijgt u van de peuterleidster een uitvoerige rapportage mee. Wij verzoeken u die rapportage, zodra uw kleuter komt wennen, te overhandigen aan de leerkracht.