Aanmelden en inschrijven

Kinderen mogen vanaf hun vierde verjaardag naar de basisschool, vanaf hun vijfde zijn ze hiertoe wettelijk verplicht. Als uw kind 2 jaar is (mag ook eerder), kunt u hem/haar alvast aanmelden. Uw kind mag als hij/zij bijna vier is 5 dagdelen komen wennen. Om uw kind aan te melden, kunt u contact opnemen met onze school.

Inschrijfformulier

Omdat onze school meer aanmeldingen krijgt dan er plek is, heeft onze school een wachtlijst per locatie. Informeer hiernaar zodat u hiermee rekening kunt houden.

Hoe meldt u uw kind aan?

U kunt uw kind bij onze school aanmelden door het invullen onderstaand inschrijfformulier. Ook kunt u hier, via het inschrijfformulier IKC De Dijk, uw kind aanmelden voor de voor- en naschoolse opvang.
Wij zijn blij met het vertrouwen dat u stelt in onze school en u ontvangt binnen twee weken een inschrijfbevestiging.

Inschrijfprocedure

Wilt u uw kind aanmelden voor het schooljaar 2020-2021 dan dient u uw kind uiterlijk
15 maart 2020 aangemeld te hebben.

Doordat obs De Dijk 2 locaties kent is plaatsing binnen de school in principe altijd mogelijk. Rekening houdend met en/of op basis van de criteria vanuit het toelatingsreglement, zal plaatsing zoveel als mogelijk plaatsvinden op de locatie van de opgegeven voorkeur.

Lees hier het toelatingsreglement

Wendagen

Als uw kind vier jaar wordt
Uw kind mag naar school vanaf de dag dat het 4 jaar is. Voor die tijd mag het 5 dagdelen komen „wennen‟. Meestal is dat (in overleg met de leerkracht) een ochtend in de week. De school bepaalt in welke klas uw kind wordt geplaatst. Dit geldt ook voor de volgende leerjaren.

Als uw kind een peuterspeelzaal heeft bezocht, krijgt u van de peuterleidster een uitvoerige rapportage mee. Wij verzoeken u die rapportage, zodra uw kleuter komt wennen, te overhandigen aan de leerkracht.