Schooltijden

Onze school werkt volgens een continurooster. Hierbij eten de kinderen samen met de leerkracht, waardoor geen organisatie rondom de tussenschoolse opvang opgezet hoeft te worden.
De deuren van de school gaan ’s ochtends om 8.20 uur open.

Voor beide locaties gelden de volgende schooltijden:

 

Maandag     8:30 – 14:00 uur
Dinsdag       8:30 – 14:00 uur
Woensdag   8:30 – 14:00 uur
Donderdag   8:30 – 14:00 uur
Vrijdag          8:30 – 14:00 uur

De deuren van de school gaan ’s morgens om 8.20 uur open.
De lessen beginnen om 8.30 uur. Wilt u er voor zorgen dat uw kind op tijd op school is en dat het ook weer op tijd wordt opgehaald?

 

 

Belangrijk

Bij ziekte van collega’s is niet altijd vervanging beschikbaar. We proberen er in zo’n geval alles aan te doen de kinderen op school te houden. Soms zijn onze mogelijkheden uitgeput en zit er niets anders op dan een klas ‘thuis te laten’. Uw kind werkt dan thuis in een ’thuiswerkpakket’ dat door de leerkracht (van te voren) zal worden verstrekt. 

De kleuters gaan aan het eind van een schooltijd gezamenlijk naar de uitgang.
Om het overzichtelijk te houden verzoeken wij u buiten op uw kind te wachten.

Wij voeren een deurbeleid. Onze school is een dynamische instelling waar de gehele dag kinderen, ouders, leerkrachten, externe begeleiders en leveranciers in en uit lopen. Het is een bijna onmogelijke taak om een school geheel af te sluiten voor ongewenste bezoekers. Daarom nemen wij maatregelen om het risico van ongewenste bezoekers te verkleinen. Zo kunnen wij controle voeren op wie de school in- en uitloopt. Om 8.30 uur gaan de deuren van de school dicht. U kunt dan niet zomaar meer in of uitlopen.

 

Lees meer over: