Sociaal-emotioneel

Pesten is een groot probleem. 1 op de 6 kinderen op de basisschool zijn slachtoffer van pestgedrag. Pestgedrag is schadelijk zowel voor slachtoffer als pester. De omvang en zwaarte van het probleem kan leiden tot een aanpak. Bij een aanpak wordt samen gewerkt door alle opvoeders en in het bijzonder door de ouders en de leerkrachten.

Anti-pest Protocol

De school ontwikkelt een protocol dat het pestprobleem een halt toeroept. En wel op zo’n manier dat alle geledingen op één lijn komen en elkaar steunen. Samenwerking is van doorslaggevende betekenis voor een succesvolle aanpak.

Ook situaties waarin pesten niet direct in het schoolgebouw plaatsvindt, vallen onder de verantwoordelijkheid van de school. Dit geldt bijvoorbeeld voor situaties tijdens het buitenspelen en op weg van en naar de gymles. De school zet zich daarom actief in door voorlichting te geven. Met ‘The Leader in Me’ als leidraad, ondersteunen wij de leerlingen bij de ontwikkeling van hun sociaal-emotionele vaardigheden. We leren hen effectief te communiceren, beter samen te werken met anderen, en stimuleren zelfredzaamheid en ondernemingszin. Als school beschouwen we ouders als belangrijke partners in ons streven om pesten tegen te gaan. Samenwerken met ouders is essentieel om een veilige en ondersteunende omgeving voor onze leerlingen te creëren.