Sociaal-emotioneel

Pesten is een groot probleem. 1 op de 6 kinderen op de basisschool zijn slachtoffer van pestgedrag. Pestgedrag is schadelijk zowel voor slachtoffer als pester. De omvang en zwaarte van het probleem kan leiden tot een aanpak. Bij een aanpak wordt samen gewerkt door alle opvoeders en in het bijzonder door de ouders en de leerkrachten.

Anti-pest Protocol

De school wil een beleid ontwikkelen dat het pestprobleem een halt toeroept. En wel op zo’n manier dat alle geledingen op één lijn komen en elkaar steunen. Samenwerking is van doorslaggevende betekenis voor een succesvolle aanpak.

Ook situaties waarbij het pesten niet direct in het schoolgebouw of tijdens de schooltijden plaatsvindt, vallen onder de verantwoordelijkheid van de school, zoals bij het buitenspelen en op weg van en naar gym. Daarom zet de school in op het geven van voorlichting en werken wij met ‘The leader in me’. Met de systematiek van ‘The leader in me’ als leidraad helpen wij de leerlingen met het ontwikkelen van de sociaal-emotionele vaardigheden, leren wij ze effectief communiceren, beter samenwerken met anderen en zelfredzaam en ondernemend te zijn.