Een 'Dijk' van een school

OBS De Dijk is een veilige en betrokken school voor alle leerlingen, ouders en medewerkers. Wij zijn er voor ouders die het beste willen bereiken voor hun kind. Wij dagen de kinderen en de medewerkers uit om hoge ambities waar te maken. Samen maken we ons sterk voor goede leerprestaties, taal- en talentontwikkeling.

Een positief pedagogisch klimaat

Om een goede basis voor het onderwijs te kunnen realiseren streeft obs De Dijk naar een goed en positief pedagogisch klimaat binnen de school. Als een dijk van een school’ vinden wij het belangrijk dat kinderen, ouders, verzorgers en leerkrachten zich er thuis voelen en op een respectvolle wijze met elkaar omgaan. De school stimuleert de kinderen om “het leren” als iets prettigs te ervaren zodat ze zich in een veilige werkomgeving optimaal kunnen en zullen ontwikkelen. Daar besteden we veel aandacht aan. Wij bieden onderwijs aan van hoge kwaliteit. Ons onderwijs bevordert de cognitieve, creatieve, sociale en emotionele ontwikkeling van elk kind en is resultaatgericht. We formuleren heldere tussen- en einddoelen die meetbaar zijn, getoetst en geëvalueerd worden en die waar nodig worden bijgesteld.

Onze missie en visie in een notendop

OBS De Dijk is een veilig en betrokken school voor alle leerlingen, ouders en medewerkers. Wij zijn er voor ouders die het beste willen bereiken voor hun kind. Wij dagen de kinderen en medewerkers uit om hoge ambities waar te maken. Samen maken wij ons sterk voor goede leerprestaties, taal- en talentontwikkeling. Wij staan voor onderwijs dat het beste uit uw kind haalt.

Een school voor alle kinderen

De Dijk is een openbare school, een school voor alle kinderen.We staan voor goed onderwijs in een veilige leeromgeving waarbij veel aandacht is voor normen, waarden en respect.Wij motiveren uw kind het beste uit zichzelf te halen.Er is aandacht voor individuele verschillen. De leerstof wordt zoveel mogelijk aangepast op ieder kind. Niet alleen bij kinderen die moeite hebben met de leerstof, maar ook bij kinderen die juist méér kunnen.

Een succesvolle start in de maatschappij

Voor een succesvolle start in de maatschappij is het belangrijk dat kinderen bij ons op school leren zelfstandig te werken, eigen keuzes te maken en zich verantwoordelijk te voelen voor hun eigen werk.

Om uit te kunnen groeien tot een goed, plezierig en bovenal gelukkig kind is samenwerking en goed contact tussen school en ouders noodzakelijk. Ouders spelen dan ook een belangrijke rol op ‘de Dijk’. Wij zien ouders als partner, want samen zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling van uw kind.

De Dijk is een actieve school!

Leren is méér dan rekenen en taal. Creatieve ontwikkeling, culturele vorming, beweging en dans hebben een belangrijke plek in ons onderwijs.

De Dijk is een actieve school. Zo zijn er excursies in het kader van wereldoriëntatie en erfgoededucatie, bezoeken aan culturele instellingen, sport- en spelactiviteiten, projecten, optredens, enzovoort.
In alle klassen zijn computers. Die spelen een belangrijke rol in ons onderwijs. Alle klassen zijn voorzien van digitale borden.
Voor alle vakgebieden gebruiken we recente methodes en uiteraard hebben we een betrokken, ervaren en professioneel leerkrachtenteam.

Lees meer over: