Inspectierapport

De Dijk heeft haar kwaliteit op orde en de onderwijsinspectie handhaaft het basisarrangement

De onderwijsinspectie controleert samen met het bestuur van Zaan Primair de kwaliteit van het onderwijs op de Dijk. Het laatste inspectiebezoek was op 22 september 2016. Dit was een bezoek in de pilot van het nieuwe inspectiekader.