Snappet

Adaptief en dynamisch onderwijs voor de hele klas

Doel van Snappet:

Wij willen de kwaliteit van het basisonderwijs verbeteren door een tablet met benodigd lesmateriaal beschikbaar te stellen voor ieder kind. Deze tablet dient als interactieve (slimme) vervanging voor de huidige (werk-)boeken en sluit aan op de meest gebruikte lesmethoden. Het is een redelijk betaalbare en onderwijsinhoudelijk sterk instrument. Kijk voor meer informatie op www.snappet.org.

Hoe werkt het:

De leerkracht geeft de gewone les-instructie met behulp van het digibord. De verwerking (opgaven) doet de leerling echter via de tablet en niet meer in een schrift. De leerling ziet daardoor meteen of hij/zij de opgave goed heeft gedaan. Is het fout? Dan kan de leerling de opdracht meteen verbeteren. Directe feed-back: niet meer wachten tot leerkracht de antwoorden heeft nagekeken, maar direct zien of je het goed of fout doet. Dit is een enorm verschil met de huidige schriftjes.

Maar er is meer. De leerkracht kan via ofwel de computer ofwel via een laptop meekijken hoe de opdrachten worden gemaakt door de leerlingen. De leerlingen zijn met naam te zien op de computer. Achter de naam ziet de leerkracht of een opdracht goed of fout gemaakt is. Ook kan de leerkracht zien hoever de leerling is gevorderd met de leerstof.

Stel dat er een bepaalde opdracht door veel leerlingen fout wordt gemaakt kan de leerkracht deze opdracht nogmaals klassikaal uitleggen. De leerkracht kan via het digibord laten zien hoe de klas heeft gewerkt (zij/hij kan dan de namen weg laten).

Op dit moment worden de tablets voor rekenen, taal en spelling vanaf groep 5 ingezet. Als de kinderen klaar zijn met de opdrachten kunnen ze aan ‘doelen’ gaan werken. Zoals u weet zijn er per jaar leerdoelen opgesteld wat een kind moet kunnen. Daar gaat de leerling dan mee oefenen via opdrachten (vragen). En als de leerling opdracht goed maakt is de volgende opdracht iets moeilijker. Als een leerling het fout heeft wordt de volgende opdracht makkelijker. Zo werkt iedereen op zijn/haar niveau en blijft ieder kind gemotiveerd om verder te gaan met oefenen (en dus met de leerdoelen). Niet onbelangrijk: de snelle leerlingen hoeven niet meer te wachten tot de hele klas klaar is. Ze kunnen zelfstandig aan hun doelen werken en worden uitgedaagd doordat ze steeds iets moeilijkere opgaven krijgen.

Wat zijn de voordelen:

  • De leerlingen krijgen meteen feedback op wat ze doen.
  • Betere leerresultaten door verhoogde motivatie en concentratie van de leerlingen.
  • Meer individuele differentiatie mogelijk.
  • Direct inzicht in de leervoortgang van de klas en individuele leerlingen.
  • Meer tijd voor instructie, lesvoorbereiding en remediëring door automatisch nakijken en foutenanalyse.
  • Tegelijk digitaal aan de slag (in plaats van om beurten op de computer) doordat ieder kind een eigen tablet heeft.
  • Meer doelgericht / opbrengst gericht werken.

 

Wat zijn de overdenkingen?

  • Hoe zit het met het schrijfonderwijs? (dit blijft belangrijk en doen we gewoon naast het gebruik van de tablets).
  • Wij letten op de (zit)houding tijdens het werken met een tablet. Dit is een belangrijk aandachtspunt.

Ook denken we doordat de leerkracht minder tijd kwijt is aan het analyseren van de stof en het nakijken. Dat doet de software immers. Hierdoor kunnen de leerkrachten zich nog meer richten op de onderwijsinhoud en verbetering van het rendement. De leerkracht heeft meer tijd om de antwoorden van de kinderen goed te analyseren en daardoor kan hij/zij beter onze kinderen begeleiden en les geven. We verwachten dat dit een hogere kwaliteit van les zal opleveren.

Financiën

Er zit wel een belangrijk kostenplaatje vast aan het gebruik van de tablets. We betalen maandelijks abonnementsgeld per leerling. Daarnaast betalen wij een eenmalige borg voor de tablet van 150 euro. Dat bedrag krijgen we terug als we de tablet weer inleveren. Bijvoorbeeld aan het einde van groep 8, of als we stoppen met de tablets via Snappet. Als de tablet tussentijds defect gaat krijgen we een nieuwe zonder extra kosten (technisch mankement). Mocht er sprake zijn van moedwillig ‘stukmaken’ van een tablet, of beschadiging door onvoorzichtig gebruik, dan zal de schade op de ouders/verzorgers verhaald worden. Wij zijn hiervoor niet verzekerd. U krijg dan een rekening van de administratie.