Kanjertraining

Voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect

De Kanjertraining

De Kanjertraining leert kinderen respectvol met zichzelf, elkaar en de school om te gaan. Van ouders en leerkrachten wordt verwacht dat zij – als zich problemen voordoen – oplossingen zoeken waar iedereen wat aan heeft en dat zij niet handelen uit irritatie en angst. Zie ook: www.kanjertraining.nl/ informatie-voor-ouders/pesten