Schoolplan 2015-2019

Elke school in Nederland werkt vanuit bepaalde uitgangspunten, is op een eigen manier georganiseerd en geeft zelf vorm aan de inhoud van het onderwijs. Deze en nog meer zaken worden vastgelegd in het schoolplan.

Het schoolplan, het jaarplan, de schoolgids en het jaarverslag zijn wettelijke documenten waarmee de Dijk jaarlijks verantwoording aflegt aan de onderwijsinspectie, het schoolbestuur en de ouders.

Het schoolplan wordt jaarlijks vastgesteld.