Jaarverslag

De Dijk informeert ouders, bestuur, inspectie en andere belangstellenden over de verschillende ontwikkelingen van de school door middel van een jaarverslag. Wij hopen, dat u met interesse kennis neemt van de verslagen.

Het jaarverslag heeft als doel verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid het afgelopen schooljaar. Dit jaarverslag bestaat uit verschillende onderdelen die reeds tijdens het schooljaar zijn gepasseerd en/of zijn vastgesteld.

Het jaarverslag is met zorg samengesteld en wij willen u hiermee zo volledig mogelijk informeren. Het jaarverslag wordt aan de medezeggenschapsraad en het team gepresenteerd en vervolgens aan het College van Bestuur van Stichting Zaan Primair aangeboden.