Welkom op onze website


Programma open dag -woensdag 22 november a.s. 

Algemeen:                                                                                       

  1. We verzoeken u om in de groepen 3 t/m 8 geen lessen bij te wonen met (jonge) kinderen
  2. Gezien de beperkte ruimte in groepen stellen we per onderstaand lesaanbod een maximum aan het aantal bezoekers. Dit kan echter per les en groep verschillen.    
  3. Op beide locaties staan gedurende de dag medewerkers klaar om uw eventuele vragen te beantwoorden. Op locatie West zal dit beperkt mogelijk zijn. Dit alles tot 15.00 uur. Daarna op afspraak.   
  4. Alleen op locatie Oost is een directielid aanwezig.       

PROGRAMMA LOCATIE OOST EN WEST

Locatie Oost        
Tijd   groep    lesaanbod
08.30 – 09.00 uur   1/2 C   Inloop met diverse activiteiten
08.30 – 09.00 uur   5   leesactiviteit
09.00 – 09.15 uur   1/2 C   Activiteit in de kring
09.00 – 10.00 uur   8   Rekenen ‘met sprongen vooruit’
09.00 – 10.00 uur   7   gastspreker bureau Halt ‘online veiligheid’
10.00 – 10.30 uur   7   boekpromotie
10.30 – 11.30 uur   3   Veilig Leren Lezen
10.30 – 11.30 uur   5   Projectwerk ‘milieu’
10.30 – 11.30 uur   1/2 B   Arbeid naar keuze
12.30 – 13.00 uur   3   Schrijven
12.30 – 13.00 uur   1/2 D   Activiteit in de kring
12.30 – 13.00 uur   4   Taalactiviteit
12.30 – 13.15 uur   6   begrijpend lezen
13.00 – 14.00 uur   4   Knutselen
13.00 – 14.00 uur   8   Techniek
13.15-14.00 uur   6   muziek

 

Locatie West        
Tijd   groep    lesaanbod
08.30 – 09.00 uur   3   rekenen
09.00 – 10.00 uur   3/4   rekenen
09.00 – 10.00 uur   6/7   rekenen
09.00 – 10.00 uur   7/8   rekenen
09.45 – 10.00 uur   3   schrijven
09.45 – 10.15 uur   1/2 A   programmeren
10.00 – 10.30 uur   7/8   spelling
10.30 – 11.00 uur   4   taal
10.45 – 11.30 uur   5/6   taalactiviteit
11.15 – 12.15 uur   7/8   gastspreker bureau Halt ‘online veiligheid’
11.00 – 11.30 uur   3   lezen
11.30 – 11.45 uur   4   spelling
12.00 – 12.30 uur   1/2 A   woordenschat  ‘logo 3000’
13.00 – 13.45 uur   6/7   techniek

 

22 november open dag

Op 22 november a.s. is er op beide locaties een open dag. Iedereen die wil kijken hoe het er op onze school aan toe gaat is die dag van harte welkom. U kunt bijvoorbeeld een les bijwonen, en ook de directie is aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden. Het exacte programma zal later  gepubliceerd worden. Wij hopen u te mogen ontvangen.

 

 

 

 

 

Tot woensdag 22 november!

 


Herfst in de Cornelis Vettuin

Lekker spelen met kastanjes in de pauze.

 

 

 

 

 

 


All4Africa

Deze week (in de week van 6 november) worden in de groepen de zakken uitgedeeld voor All4Africa. Het is dus tijd om alle kasten op te ruimen en de zomerkleding te verruilen voor de winterkleding. Alles wat te klein is/ niet meer gedragen wordt , kunt u in de zak kwijt. Wij zijn er heel erg blij mee.

Door het doneren van gebruikte kleding aan stichting All 4 Africa krijgen hulpbehoevenden de mogelijkheid enigszins fatsoenlijke kleding te dragen. Bovendien wordt de kleding in dit geval niet verbrand, krijgen ze een langer bestaan, hetgeen weer ten goede komt aan het milieu. Een win-win situatie dus!

 

Welkom …

Welkom in ons nieuwe schooljaar. We zijn de afgelopen weken druk bezig geweest om alles gereed te maken voor het nieuwe schooljaar. Wat ons betreft kunnen we beginnen. Wij hebben er weer heel veel zin in!! 

Wist u trouwens dat we dit jaar gaan starten met portfolio’s? En dat we ook gaan starten met startgesprekken ? Op deze manier willen wij graag met u in gesprek over uw kind. Wat zijn uw wensen? Wat verwacht u dit schooljaar van ons? Wat vindt u belangrijk om met ons te delen? Wij willen uw kind optimaal kunnen ondersteunen. Ons inziens draagt dit startgesprek daar aan bij. Dus schrijf u snel in bij desbetreffende leerkracht voor het startgesprek. Allemaal een heel feerzaam schooljaar toegewenst.

Het team van OBS De Dijk.

 

Wist u dat…..

Er net nieuwe foto’s zijn geplaatst in het fotoalbum op de website van het feestje van Juf Mandy en Juf Natascha van hun uitje naar ‘Het woeste Westen’ en dat het ondanks de hoosbui een zeer geslaagde dag was….                                                                                                                           We over anderhalve week gaan genieten van een welverdiende vakantie….                                      

De groepen 8 volgende week op spectaculaire wijze afscheid nemen met twee spetterende musicals, waaraan ze ontzettend hard geoefend hebben….                                                                  De groepen 8 net terug zijn van hun kamp op Terschelling en dat ze het daar heel leuk hebben gehad (en dat sommige kinderen het liefst op het eiland wilden blijven. Inclusief juf Marjolein)….            De MR na elke vergadering de notulen op de website plaatst. En deze dus voor iedereen te lezen zijn…..                                                             De OR hun notulen nu nog via DigiDuif verstuurd, maar dat deze vanaf volgend schooljaar ook te vinden zullen zijn op de website……

Neem eens een kijkje in het foto album op de website

Ook op de website worden geregeld nieuwe foto’s geplaatst. Ook nieuwsgierig? Neem dan eens een kijkje in ons foto-album. Veel plezier met kijken.

Dodenherdenking op Joodse begraafplaats

Op 4 mei werden tijdens de Nationale Dodenherdenking de slachtoffers van de tweede Wereldoorlog herdacht. In de Zaanstreek gebeurt dit op een groot aantal plaatsen. Een bijzondere herdenking is die op de Joodse begraafplaats aan de Westzanerdijk in Zaandam. Groep 7/8a was daarbij. De kinderen hebben de namen van de omgekomenjoodse mensen in de Tweede Wereldoorlog en zelfgemaakte gedichten voorgelezen. Het was een mooie herdenking. Een televisieregistratie hiervan is te zien op ZaanTV. 

Groep 8 onder de indruk van de remwegdemonstratie

 

De leerlingen van groep 8 zijn zich zeer bewust van veiligheid in het verkeer. Toch waren ook zij onder de indruk van een spectaculaire remwegdemonstratie. van Veilig Verkeer Nederland. Zij kregen die als prijs voor een verkeersveiligheids project.

 

 

 

 

 

Wij doen mee aan de Nationale Buitenlesdag

Dinsdag 11 april 2017 was de Nationale Buitenlesdag. Op deze dag gaven 1700 leerkrachten in heel Nederland buiten les. Dat is niet alleen goed voor de leerprestaties van kinderen, maar het is ook nog eens heel leuk! 

Circusdag met Circus Kristal

Op  23 (locatie West) en 24 maart (locatie Oost) hebben wij ons circusproject afgesloten met een fantastische Circusdag. Het was een fantastische dag met alleen maar blije kinderen. Er was voor jong en oud van alles te beleven! Foto’s van deze geweldige dag kunt u inzien op de website (ga naar kopje fotoalbum-rechtsboven op de homepage). 

 

 

 

 

 

 

Grote rekendag

Op 22 maart hebben beide locaties meegedaan aan de grote rekendag. De hele dag stond in het teken van allerlei rekenactiviteiten voor de groepen 1 t/m 8. Op en rondom de school werd van alles georganiseerd. Er werd bijvoorbeeld gewerkt aan een heus vakantiepark, maar ook in circuitvorm vonden er tal van rekenactiviteiten plaats. Een zeer geslaagde dag en zeker voor herhaling vatbaar. Dus wie weet volgend jaar weer?

 

 

Goochelaar gezocht!

Op 10 maart a.s. openen we ons Circusproject. Die dag zullen diverse ‘goochelaars’ hun kunsten gaan vertonen in de klas. Uiteindelijk wordt er dan één goochelaar per groep uitgekozen die het op gaat nemen tegen de goochelaars uit de andere groepen. Wij zijn heel benieuwd naar alle trucs. Wie weet lukt het wel om ook de juf of meester weg te toveren? Aansluitend aan de opening vinden er, in alle groepen, verschillende activiteiten plaats. Op donderdag 23 (locatie West) en vrijdag 24 maart (locatie Oost) sluiten we het project af met de komst van Circus Kristal. De gehele dag staan dan in het teken van het Circus en goochelen. Aan het einde van de dag mogen de kinderen ‘hun kunsten’ ook aan hun ouders laten zien. 

Bezoek Joodse begraafplaats

Het monument op de joodse begraafplaats hebben wij als school 3 jaar geleden geadopteerd. Vrijdag is groep 7/8a  aanwezig geweest bij de herdenking op de joodse begraafplaats in het teken van de Holocaust Memorial day. 6 kinderen hebben hun zelfgeschreven gedicht voorgedragen.
Reacties van de kinderen: ‘Indrukwekkend! ‘Heftig’ ‘Mooi en goed!’ ‘Verdrietig’ ‘Goed om een keer meegemaakt te hebben’ ‘Ik weet nu wat vrij zijn betekent’. Een mooie en indrukwekkende ochtend….

 

Muziek maakt school

Op maandag 23 en dinsdag 24 januari zijn er op beide locaties optredens verzorgd in het kader van ‘Muziek maakt School”. De leerlingen (vanaf groep 5) hebben verschillende optredens verzorgd met zang, blokfluit, harp, viool en gitaar voor hun medeleerlingen en ouders. Onder (bege)leiding van muziekdocenten kwam wat geleerd is in het eerste half jaar voorbij in een concert. Erg mooi en een knap resultaat vanuit de lessen Muziek maakt School. 

In de groepen 1 t/m 4 hebben ouders een muziekles bij kunnen wonen om te zien waar er de afgelopen tijd aan gewerkt is. Ook dit was een groot succes. Veel ouders hebben gehoor gegeven aan de oproep en kwamen een kijkje nemen in de groepen.